Kiến thức sức khỏe

Những điều mẹ cần biết về táo bón

1. 𝙉𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙙𝙖̂́𝙪 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙩𝙧𝙚̉ 𝙗𝙞̣ 𝙩𝙖́𝙤 𝙗𝙤́𝙣 – Trẻ ít đại tiện, dưới 3 lần một tuần – Phân khô cứng hoặc tròn như phân dê – Đại tiện khó, phải rặn nhiều, đau hậu môn – Trẻ có tâm lý sợ đại tiện – Tổn thương hậu môn: chảy máu hoặc […]